Läs mera om 'En avtalslösning för den privata undervisningssektorn nås knappast före hösten'

Ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn nås knappast före läsårsstarten. Läget är beklagligt, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA'

Avtalet som 8.6 godkändes för kommunsektorn ger också ram för undervisningssektorns UKTA-avtal. OAJ och KT förhandlade sinsemellan om UKTA som träder i kraft som en del av det kommunala helhetspaketet. 

Läs mera om 'Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte upphör'

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn upphör den 8 juni eftersom förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultatet om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn. De FSL-medlemmar som har omfattats av förbudet var främst lärare inom småbarnspedagogik.

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även lärarnas eget UKTA-avtal. FSL är nöjda med flera av avtalets element samt det faktum att den långa arbetsfreden ger arbetsro i samhället och i skolan.

OAJ:s styrelse godkände för sin del förhandlingsresultatet för kommunsektorn i går och samtidigt även UKTA-avtalet som OAJ förhandlat fram. Förhandlingsorganisationen FOSU godkände förhandlingsresultatet idag. Läs mer på OAJ:s webbplats.

Läs mera om 'FOSU, JAU och KT har nått ett förhandlingsresultat'

Ett förhandlingsresultat har nåtts inom kommunsektorn. Respektive förhandlingsorganisations beslutande organ ska nu ta ställning till förhandlingsresultatet.

Läs mera om 'Medlingsbudet för den privata sektorn förkastades'

OAJ:s styrelse förkastade det medlingsbud för den privata undervisningssektorn som gavs 24.5. Innehållet i det tredje medlingsbudet var rätt lika som de föregående, och OAJ anser att förslaget var otillräckligt.

Läs mera om 'Nytt medlingsbud har getts för den privata sektorn'

Förlikningsman Jukka Ahtela har idag 24.5 lämnat in ett förlikningsförslag för förhandlingarna inom den privata undervisningsbranschen.  OAJ:s styrelse tar ställning till medlingsbudet på onsdag förmiddag.

Sonderingarna mellan FOSU, JAU och KT om ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn ledde inte till resultat.

Läs mera om 'Förlikningsnämden gav medlingsbud för den offentliga sektorn '

Förlikningsnämnden gav ett förlikningsförslag för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn idag. Nämnden väntar svar av parterna före klockan 12 imorgon 11.5. Här presenterar vi medlingsbudets innehåll, inklusive det föreslagna löneprogrammet.