Läs mera om 'OAJ:s styrelse godkände förhandlingsresultatet för justeringspotten'

I juni avtalade man om undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal för perioden 1.5.2022–30.4.2025. Avtalet innehåller en justeringspott på 0,5% för 2022 utöver den allmänna förhöjningen. OAJ:s styrelse godkände 13.10.2022 förhandlingsresultatet för justeringspotten efter en grundlig diskussion.

Efter segslitna förhandlingar har avtalsparterna inom den privata undervisningssektorn kunnat sluta ett avtal. Avtalet ger en löneförhöjning enligt den allmänna linjen, men något löneutvecklingsprogram ingår inte. Läs mer i Läraren!

Läs mera om 'Ett förhandlingsresultat har nåtts för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter'

Ett förhandlingsresultat har nåtts för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter 5.8. Förhandlingsresultatet kommer nu att behandlas av förbundens beslutande organ. Bildningsarbetsgivarnas avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter berör cirka 400 OAJ-medlemmar.

Läs mera om 'Äntligen ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn'

Ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn har äntligen nåtts med Bildningsarbetsgivarna. Det omfattar i stort sett alla närmare 9000 OAJ-medlemmar i privata skolor och läroanstalter.

Läs mera om 'En avtalslösning för den privata undervisningssektorn nås knappast före hösten'

Ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn nås knappast före läsårsstarten. Läget är beklagligt, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA'

Avtalet som 8.6 godkändes för kommunsektorn ger också ram för undervisningssektorns UKTA-avtal. OAJ och KT förhandlade sinsemellan om UKTA som träder i kraft som en del av det kommunala helhetspaketet. 

Läs mera om 'Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte upphör'

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn upphör den 8 juni eftersom förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultatet om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn. De FSL-medlemmar som har omfattats av förbudet var främst lärare inom småbarnspedagogik.

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även lärarnas eget UKTA-avtal. FSL är nöjda med flera av avtalets element samt det faktum att den långa arbetsfreden ger arbetsro i samhället och i skolan.

OAJ:s styrelse godkände för sin del förhandlingsresultatet för kommunsektorn i går och samtidigt även UKTA-avtalet som OAJ förhandlat fram. Förhandlingsorganisationen FOSU godkände förhandlingsresultatet idag. Läs mer på OAJ:s webbplats.

Läs mera om 'FOSU, JAU och KT har nått ett förhandlingsresultat'

Ett förhandlingsresultat har nåtts inom kommunsektorn. Respektive förhandlingsorganisations beslutande organ ska nu ta ställning till förhandlingsresultatet.