02
februari 2018 13:59

En lokal stupstock

Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk bloggar om lärarlöner, avtalsförhandlngar och politiken bakom dem.

Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Förhandlingarna inom kommunsektorn återupptas alltså i morgon lördag. FOSU, som representerar bl.a. lärarna, har tillsammans med de övriga facken meddelat att man förväntar sig resultat under veckoslutet.

I annat fall slipas knivarna och konfliktberedskapen trappas upp. Här handlar det i praktiken om hot om konfliktåtgärder, vilka är tillåtna eftersom de gamla avtalen har sagts upp och arbetsfred inte längre råder.

Konfliktåtgärder är inte per automatik det samma som strejk. Det kan också handla om övertidsförbud och liknande åtgärder, som syftar till att få fart på förhandlingarna.

Det finns gott hopp om att ett förhandlingsresultat kan nås antingen på lördag eller söndag. Men det finns alltjämt många olösta frågor.

Jag väljer att ta upp två lokala frågor. Ena gäller fördelningen av förhöjningarna, som man nu förhandlar om. Hur stor andel av kostnadseffekten sätts på lokala potter? Hur mycket sätts på allmänna förhöjningar och hur mycket reserveras för s.k. textfrågor, alltså ändringar i avtalen?

KT vill föra över pengar till lokal nivå, medan facken inte är lika pigga på detta.

Den andra knäckfrågan gäller sedan den s.k. stupstocken. På finska talar man om ”perälauta”, som alltså inte översätts med bakbräde. Med stupstock avses en mekanism, som anger hur pengar fördelas om parterna inte är överens.

Om man i denna uppgörelse anslår pengar, som ska fördelas på lokal nivå kommer parterna samtidigt överens om hur pengarna fördelas. I regel utgår man från att arbetsgivarna och arbetstagarna på lokal nivå förhandlar om fördelningen. Stupstocken kommer med i bilden om parterna inte förmår nå en uppgörelse lokalt.

Vad händer i så fall med pengarna? En modell, som regelmässigt brukar tilltala facken, är att pengarna används till allmänna förhöjningar. Arbetsgivarna talar i regel för en modell, där den lokala arbetsgivaren bestämmer om fördelningen.

Lämna en kommentar

Kontrollera att du skriver in (*) obligatorisk information där detta anges. HTML-kod är inte tillåtet.