27
februari 2018 10:02

Utpressning

Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk bloggar om lärarlöner, avtalsförhandlngar och politiken bakom dem.

Betygsätt den här artikeln
(1 Rösta)

Avtalsrörelsen har överlag präglats av samstämmighet. Det har för all del förekommit utmarscher, övertidsförbud och liknande åtgärder, men de dramatiska konflikterna har trots allt lyst med sin frånvaro.

Det finns ingen modell för avtalen, som skulle ha utarbetats av parterna på arbetsmarknaden, men det oaktat har det utkristalliserats en s.k. allmän linje, som bygger på en kostnadseffekt om ca 3,2 procent under två år.

Nu har varslats om flera strejker inom privata undervisningssektorn, där Bildningsarbetsgivarna representerar arbetsgivarna.

Varför är det så och vad handlar det om?

Enkelt uttryckt handlar det om utpressning från arbetsgivarnas sida.

Arbetstagarna förutsätter att avtalen inom det privata undervisningsområdet följer den allmänna linjen, som faktiskt också ligger som grund för bl.a. statens, kyrkans och kommunernas förhandlingsresultat.

Det kan knappast ses som ett ohemult krav, men Bildningsarbetsgivarna har konsekvent visat en ogin attityd i förhandlingarna. Taktiken är att försöka smuggla in försämringar i anställningsvillkoren till priset av lönepåslag i enlighet med den allmänna linjen.

Bildningsarbetsgivarna hänvisar också till de nedskärningar som har drabbat speciellt universiteten. Här talar vi alltså om nedskärningar, som de anställda minsann har känt av i sitt skinn. Nyheter om samarbetsförhandlingar med åtföljande uppsägningar har följt på varandra under de senaste åren. Uppenbarligen anser arbetsgivarna att arbetstagarna ska drabbas flerfalt av nedskärningarna.

Strejkvarsel öppnar dörrarna till riksförlikningsmannens byrå. Idag tisdagen den 27 februari har parterna i konflikten att ta ställning till ett förlikningsförslag, som har framlagts av förlikningsman Janne Metsämäki.

Senare idag får vi veta hur det går. Knivarna är vässade och i morgon onsdag sker en arbetsnedläggelse som lamslår Helsingfors universitet och två därtill hörande övningsskolor, såvida förlikningen inte lyckas.

Lämna en kommentar

Kontrollera att du skriver in (*) obligatorisk information där detta anges. HTML-kod är inte tillåtet.