28
februari 2018 12:53

Det blåser kallt

Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk bloggar om lärarlöner, avtalsförhandlngar och politiken bakom dem.

Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Jag stod och frös utanför Porthania tidigare i dag. Anställda vid Helsingfors universitet strejkade och utanför Porthania ordnades en demonstration. Universitetsanställda protesterade mot den ovärdiga behandlingen, som de har utsatts för. Kylan var hård, men det värmde när man såg olika personalgrupper samlas till en gemensam manifestationen.

Förlikningsman Janne Metsämäki hade sammanställt ett modest medlingsbud, som facken var beredda att godkänna. Men denna kompromiss torpederades av Bildningsarbetsgivarna, som klagade över att deras strävanden inte hade tillgodosetts i tillräcklig mån i medlingsbudet.

Därmed hålls en paus i medlingen.

Förlikningsmannen måste nu fortsätta sina sonderingar och bereda jordmånen för ett nytt medlingsbud när tiden är mogen.

När ett medlingsbud förkastas är det i regel arbetstagarna som inte vill visa grönt ljus för lösningen. Nu var det emellertid Bildningsarbetsgivarna, som visade tummen ner för förlikningsmannens förslag.

Medlingsbudet innehöll för alla del element, bl.a. rörande det lokala avtalsförfarandet, som arbetsgivarna har krävt. Men Bildningsarbetsgivarna har från första början valt en aggressiv och oförsonlig linje, varför deras nej-svar sist och slutligen inte kom som en överraskning.

Bildningsarbetsgivarna linje var den samma år 2010, då universitetsreformen trädde i kraft. Universitetens anställda, av vilka många hade statliga tjänsteförhållanden, blev med ett slag anställda inom den privata sektorn. Tjänsteförhållandena blev arbetsförhållanden.

Förhandlingarna drog ut på tiden också då och det krävdes strejkvarsel för att få till stånd nya avtal för universitetssektorn.

Sällan har tanke och handling varit så långt från varandra som nu. Politiker och beslutsfattarna talar högstämt om visioner för den högre utbildningen samtidigt som de som ska utföra jobbet trampas ner i smutsen

De kalla vindarna utanför Porthania kan också tolkas som en symbol för förhandlingsklimatet inom universitetssektorn.

Lämna en kommentar

Kontrollera att du skriver in (*) obligatorisk information där detta anges. HTML-kod är inte tillåtet.