Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk bloggar om lärarlöner, avtalsförhandlngar och politiken bakom dem.

Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU skjuter inte ner tanken om en bindande lönemodell. Men modellen bör vara sådan att inte förhindrar att den offentliga och privata sektorn går olika vägar, när det gäller förtjänstutvecklingen.

Regeringen efterlyste för ett par år sedan en s.k. Finlandsmodell för lönebildningen. Motiveringen var att de centrala uppgörelsernas tid är förbi och det behövs en modell, som fungerar som en lathund för förhandlingarna.

Arbetsmarknadens parter tog sig an uppgiften att få till stånd en sådan modell, men ansträngningarna rann ut i sanden. I den nyligen avslutade avtalsrörelsen utkristalliserade sig emellertid en exportdriven s.k. allmän linje, som riksförlikningsman Minna Helle öppet förfäktade.

Men denna konstruktion noterar emellertid inte s.k. löneglidningar, vilket gör att de privatställda får ett försprång.

FOSU:s ordförande Olli Luukkainen försäkrar att organisationen fortsättningsvis är intresserad av diskussioner om en hållbar lönemodell, som också beaktar utbildningskraven för olika uppgifter jämte kravnivån i arbetet.

FOSU godkänner dock inte en exportdriven lönelinje, eftersom den cementerar eftersläpningen för de offentligt anställda.

Lönepolitiska frågor diskuterades vid FOSU:s förbundsmöte i Helsingfors den 28 maj.

Lämna en kommentar

Kontrollera att du skriver in (*) obligatorisk information där detta anges. HTML-kod är inte tillåtet.