12
december 2018 10:35

Allt vad som varit dött

Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk bloggar om lärarlöner, avtalsförhandlngar och politiken bakom dem.

Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Styrelsen för OAJ sammanträder den 11-12 december. På dagordningen finns bl.a. försök med årsarbetstid. I normal ordning. En handfull grundskolor (åk 1-6) inledde försök med årsarbetstid denna höst.
I de sociala medierna följs verksamheten noggrant och frågorna rörande implementeringen av årsarbetstiden inom yrkesutbildningen, men också i försöksskolorna inom den grundläggande utbildningen är många. Frågorna är långt fler än svaren.
Det är definitivt för tidigt att uttala vare sig bu eller bä om försök, som endast har pågått i några månaders tid. Det mest intressanta är att försöken i grundskolan verkligen har kommit igång.
FSL har en positiv inställning till försöksverksamheten. Det kan ses som självskrivet, om man ser till förbundets aktiviteter och diskussioner under tidigare år.
FSL:s förbundsfullmäktige fastslog i november att förbundet under år 2019 arbetar för ett rättvisare lönesystem. Formuleringen är uttryckligen denna, så steg ett i det fortsatta arbetet bör rimligen vara att styrelsen definierar vad som avses med ”rättvisare lönesystem”. Först därefter kan man gå vidare och dryfta strategier och åtgärder.
FSL-fullmäktige har nämligen inlämnat en beställning om en djuplodande diskussion om lönesystem under vårens sammanträde.
Det har varit bra lugnt under många år, om man ser till de interna lönepolitiska diskussionerna i såväl FSL som OAJ. De många magra åren i ekonomiskt hänseende har bidragit till denna stiltje.
År 2019 kommer att präglas av fackliga diskussioner om årsarbetstid, men också om löneorättvisor. De tu hör inte nödvändigtvis ihop, men det kan också visa sig att det finns en koppling
++++
Det här är min sista bloggtext. Det var förbundets tidigare informatör Martina Landén-Westerholm, som föreslog att jag skulle börja blogga.
Ja, löd mitt svar. Men villkoret är att bloggtexterna berör endast arbetsmarknads- och lönepolitik. Därmed avgränsade jag området, men också läsekretsen. Samtidigt definierade jag texternas abstraktionsnivå.
Förtroendemän har sannolikt utgjort den största läsarskaran. Och det har passat mig, för jag har upplevt att diskussioner med förtroendemän har varit väldigt givande.
Bloggen har alltid levt upp inför och under en avtalsrörelse. Däremellan har det varit dött.
Inläggen kan sannolikt räknas i hundratal under de gångna åren .Men nu är det alltså slut.

Jag går i pension inom kort och tackar läsekretsen.

 

Lämna en kommentar

Kontrollera att du skriver in (*) obligatorisk information där detta anges. HTML-kod är inte tillåtet.