FSL-bloggen

 

Jag skrev om väntans tider tidigare i denna blogg. Väntans tider är nu förbi, sedan EK frimodigt öppnade spelet. Det är uppenbart att denna gång blir den allra sista gången. Ansatserna att få till stånd en bred uppgörelse på arbetsmarknaden, som skulle ersätta regeringens beryktade tvångslagar, har runnit ut i sanden flera gånger.

Senaste kraschen ägde rum i början av december. Då var det EK och bil- och transportfacket AKT som trilskades var för sig. Men nu verkar det alltså finnas en beställning på ett nytt försök.

Parterna känner vid det här laget varandras krav utan och innan, så i bästa fall kunde en lösning manglas fram rätt snabbt. Skisserna är klara, men den sista finslipningen saknas.

När detta skrivs har FFC inte ännu reagerat på EK:s öppning. Det är uppenbart att FFC, eller snarare sagt dess medlemsförbund AKT, som har huvudrollen just nu. Vad händer med den interna solidariteten i FFC, om AKT håller fast vid sitt hårda nej till en central uppgörelse?

 

Akava har beredskap att i snabb ordning inleda förhandlingarna om ett samhällsfördrag.

-          Jag är mycket nöjd över att EK har meddelat om sin vilja att inleda förhandlingarna ånyo. Jag efterlyser för egen del av alla som förhandlar en äkta kompromissvilja, säger Akava-ordförande Sture Fjäder.

Akava kan väl tänka sig en ytterst måttfull lönelinje för åren 2017-18. Uppgörelsen får emellertid inte ödelägga medborgarnas köpkraft, vilket i sin tur skulle skada de inhemska företagen. Köpkraften kan komma från andra källor än löneförhöjningar, t.ex. via skatteavgöranden.

Fjäder binder ihop diskussionerna om ett eventuellt samhällsfördrag med förhandlingarna om lokalt avtalsförfarande.

Akava uppställer som ett krav att personalrepresentanternas ställning stärks i företagen, då det lokala avtalsförfarandet ökar.

Akava förutsätter också att regeringen satsar på utbildning, kunnande, forskning och innovationer för att stärka sysselsättningen.

19
januari 2016 09:45

The heat is on

Carl-Erik Rusk

Finlands näringsliv EK meddelade idag om sin beredskap att sondera möjligheterna att få till stånd ett samhällsfördrag, som kunde ersätta regeringens tvångslagar.

EK vill att parterna samfällt synar huruvida det är värt att återuppta förhandlingarna.

-          Finland och finländarna behöver ny beslut, som gör att finländskt arbete är konkurrenskraftigt, säger EK-basen Jyri Häkämies.

+++

Rubriken utgör en hommage till Eagles-legenden Glenn Frey, som avled i mitten av januari. Life on Mars? eller Ace of Spades passade inte lika bra.

15
januari 2016 14:03

Väntans tider

Carl-Erik Rusk

Just nu händer ingenting på arbetsmarknaden. Eller åtminstone inte något som yppas i offentligheten. Fackrörelsens erbjudande om en nollinje år 2017, som egentligen härstammar från FFC, har återtagits och nu råder stiltje.

Samtidigt ökar oron i regeringspartierna. Hotet om tvingande lagstiftning på arbetsmarknaden, som i praktiken innebär ett intrång på arbetsmarknadsparternas fria avtalsrätt, har visat sig vara en verklig kvarnsten om regeringens hals. Ingen vill längre ha lagpaketet ( nåja, kanske EK är av annan åsikt), men hur kan hotet dras tillbaka utan en prestigeförlust för regeringen?

Ekonomiskt sakkunniga vågar reda tala om en spirande uppgång för Finlands ekonomi, men om arbetsmarknaden går i baklås går denna eventuella ljusning upp i rök.

Vem löser upp den gordiska knuten? Behövs det en utomstående förmedlare? De närmaste veckorna får utvisa huruvida utvecklingen kan vända.

Vi står med säkerhet inför ett exceptionellt tufft år på arbetsmarknaden, förutspår OAJ-ordföranden Olli Luukkainen. Han räknar med att årets första månader blir avgörande.

Luukkainen ger i ett blogginlägg daterat den 4 januari ett uselt betyg till regeringens linje.

” Målet är att tukta löntagarfältet, och då speciellt de offentligt anställda löntagarna, samt att försvaga fackorganisationernas intressebevakning”, antecknar Luukkainen, som även är första vice ordförande i Akava.

På OAJ:s och lärarnas lott faller även att försvara utbildningen, fostran och forskningen.

” Statsministern har ju redan i offentligheten antytt om ytterligare nedskärningar”, skriver Luukkainen.

Luukkainen talar om behovet av en tydlig facklig motkraft till regeringens diktatpolitik.

15
december 2015 09:49

Julpaus

Carl-Erik Rusk

Kollegan Tom Ahlfors sände just iväg årets sista Läraren till tryckeriet. Redaktionen håller på att packa flyttlådorna inför återtåget till nyrenoverade Akavahuset i östra Böle i Helsingfors.

Redaktionen håller julpaus och är åter på jobb den 7 januari.

År 2016 för med sig nyheter för redaktionens del. Utgivningen skärs ner från årets 26 nummer till 20 år 2016. Redaktionen kommer i gengäld att ägna nyhetsförmedling på webben ökad uppmärksamhet och som bäst pågår ett arbete med en nyhetsplattform, som tas i bruk i början av år 2016. Också denna blogg kommer att flyttas till denna plattform.

God jul och gott nytt år!

15
december 2015 09:43

Kaos i kulisserna

Carl-Erik Rusk

Hur är det egentligen ställt med sammanhållningen inom den fackliga rörelsen? Processen med samhällsfördraget har skapat irritation och många frågar sig hur det egentligen är ställt med solidariteten? Eller är denna ett glömt kapitel?

Bil- och transportfacket AKT meddelade att man inte har för avsikt att delta i en central uppgörelse, som kunde ersätta regeringens tvångslagar. Som orsak nämndes EK:s beslut om en stadgeändring, som innebär att organisationen inte längre kan förhandla och avtala om centrala uppgörelser.

AKT:s besked blev strået som knäckte avtalskamelens rygg och då framstår tvångslagarna som ett möjligt scenario. Kruxet är att tvångslagarna under inga villkor drabbar olika yrkesgrupper likvärdigt. Speciellt hotet om kortare semestrar slår hårt mot kvinnodominerade branscher inom offentliga sektorn.

Så hur ser dessa fack, alltså bl.a. hälsovårdsfacken Tehy och Super, på den manliga bastionen AKT:s agerande? Frågan är högaktuell, eftersom det pågår ett utredningsarbete som syftar till att föra centralorganisationerna FFC och STTK samman. Månne STTK-anslutna Tehy överväger andra alternativ än den nya påtänkta centralorganisationen?

STTK-basen Antti Palola är mellan barken och trädet. Är han verkligen beredd att offra STTK, som i praktiken skulle uppslukas av betydligt större FFC?

11
december 2015 10:00

Lugn, bara lugn

Carl-Erik Rusk

Olli Luukkainen, ordförande för lärarfacket OAJ och FOSU, manade till lugn, då han den 10 december berättade om läget på rbetsmarknaden i samband med att FSL-styrelsen sammanträdde. Läget är onekligen snårigt, men Luukkainen räknade med att det alltjämt finns hopp om en central arbetsmarknadsuppgörelse. En uppgörelse, som alltså kunde ersätta regeringens lagpaket för arbetsmarknaden.

Just nu är det tyst på förhandlingsfronten och så lär det förbli över jul och nyår. Men Luukkainen räknar med att aktiviteterna i syfte att få till stånd en lösning kommer igång efter trettondagen.

En annan möjlighet, som Luukkainen nämner som en tänkbar utväg, är att offentliga sektorn skulle eftersträva en helt egen mångårig avtalsuppgörelse.

Besvikelsen över att förhandlingarna om ett samhällsfördrag kraschade är stor inom Akava. En helhetsuppgörelse skulle ha varit en långt bättre lösning än regeringens tvångslagar och en avtalsrörelse på förbundsnivån.

-          Botten föll ur förhandlingarna när den för exportindustrin så viktiga transportkedjan meddelade om sitt avhopp. Det är förståeligt att andra branscher inte var lika motiverade för att delta i talkot efter detta besked, säger Sture Fjäder, ordförande för Akava.

Han tycker att det är oförskämt att personalgrupper, som var beredda att delta i den centrala uppgörelsen tvingas betala det högsta priset ifall tvångslagarna träder i kraft. Tvångslagarna slår hårdast mot kvinnodominerade branscher inom den offentliga sektorn.

03
december 2015 09:40

Allvarligt gjutfel

Carl-Erik Rusk

Avtalsförhandlingarna kraschade den 2 december och nu anklagar parterna varandra för sammanbrottet. Som de största bovarna i sammanhanget nämns bil-och transportfacket AKT och Finlands näringsliv EK. Men frågan är om inte hela konstruktionen har ett allvarligt gjutfel, som är svårt att åtgärda.

Då talar vi om regeringen Sipiläs valhänta hantering av hela affären. Det börjar säkerligen gå upp också för statsminister Juha Sipilä att han inte riktigt visste vad han gav sig in på, när han i våras presenterade sina visioner om ett produktivitetssprång. Visionen kryddades redan från början av tankar, som närmast kom från EK:s fatabur. Det här misstaget, eller gjutfelet, hänger med än i dag och förklarar till stor del EK:s arroganta attityd till förhandlingarna.

Vad händer nu? Ingen vet, men arbetet med regeringens lagförslag, som riktar sig mot avtalsrätten och löntagarnas förmåner, går vidare.

Allt hopp om en alternativ lösning är inte ute, men just nu ser det onekligen mörkt ut. Men å andra sidan kan jag som luttrad arbetsmarknadsbetraktare konstatera att svåra situationer också tidigare har utretts. Trots allt är Finland ett avtalssamhälle, där parterna i regel väljer kompromissuppgörelser framför dramatiska konflikter.

Sida 8 av 39