Nu har även ”Den blomstertid nu kommer” hunnit ljuda ut i skolorna också på Åland, och ett läsår är till ända. Ett år som innehållit en hel del arbete, kanske en del tankar om ork och en del tankar om hur lyckligt lottad man är som får vara en del av barnens och ungdomarnas skolvardag.

Då jag tänker på er lärare och rektorer känner jag en tacksamhet för det ni gör under alla arbetsdagar och ni ska veta att jag och många, många andra definitivt känner tacksamhet för det arbete ni gör även under andra tider under läsåret än i samband med skolavslutningen. Det borde vi säkert visa och utrycka oftare!
Stort, stort tack för det ni gjort under läsåret 2018–2019!

Även om det är sommarlov för elever och undervisningsfri period för lärare vill jag ändå se framåt – se framåt mot vad vi eventuellt kan vänta oss under de fyra kommande åren med en regering och ett regeringsprogram som har en klar intension att bryta nedskärningarna inom undervisningssektorn och lyfta fram utbildningens betydelse som en grogrund för det kontinuerliga lärandet (tidigare hette det livslångt lärande).
Som en inledning på det intressebevakningsarbete vi kommer att fortsätta med i augusti, vill jag kommentera några saker ur programmet.

Det bästa ur ett finlandssvenskt perspektiv är skrivningen om en utredning av den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov. De tre tyngdpunktsområdena är enligt uppgift läromedel, lärarbehov och tillgång till elevvårdtjänster (läs intervjun med Mikaela Nylander i denna tidning). De är helt i enlighet med de åsikter FSL fört fram under många år.

Läromedel har senast lyfts fram i samband med vårens fullmäktigesammanträde och att de nu är med i regeringsprogrammet visar att vi kan påverka den utbildningspolitik som förs i landet. Vi är nog inte de enda som lyft fram detta, men de är vi som fört fram läromedlen offentligt och synliggjort frågan.

Lärartillgången har också länge varit en aktiv del av debatten. Det har förts en debatt utan tillförlitlig statistik. Den utredning som gjorts av myndigheterna har inte varit heltäckande, vilket har lett till att vi haft som ambition att göra en egen. Projektet har visat sig vara utmanande, men nu då detta ska utredas måste vi kräva att utredningen omfattar alla lärare och rektorer i Svenskfinland där även Åland borde vara med!

Elevvårdtjänster har vi också fört fram. Vi behöver tillräckligt med tjänster, till exempel kuratorer och psykologer, som stöd för det arbete undervisningspersonalen gör i skolan. Nu är vi i den situationen att tjänsterna är bristfälliga och leder till att lärare och rektorer sköter arbetsuppgifter som egentligen inte hör dem till.

Det vi måste jobba för är att de investeringspengar som finns i regeringsprogrammet blir verklighet. Bland annat gäller detta utvecklandet av trestegsstödet. Här måste vi få en förändring till stånd som leder till mindre byråkrati och mera pengar för de stödformer som finns i elevernas planer.

Njut av er ledighet och släpp alla måsten kring arbetet! Kom ihåg att ni genom att koppla bort tankarna från skolan under sommaren kommer med laddade batterier till ett nytt läsår.