Utbildningen har drabbats hårt under de två senaste regeringsperioderna. Regeringen Sipilä skar ner med 862 miljoner och regeringen före det, under ledning av Jyrki Katainen och Alexander Stubb, över 1300 miljoner. Man kan med fog säga att för utbildningens del körde man med fart rakt ner i diket.

Antti Rinnes regering gör nu en korrigeringsmanöver. Man satsar totalt ca 930 miljoner på utbildningen, med hopp om att ge den finländska skolan den styrfart som behövs för att komma upp på vägen igen.

Av dessa 930 miljoner är ändå endast 201,5 miljoner permanenta satsningar. Och i ljuset av tidigare nedskärningar så är satsningen blygsam. Största delen av de permanenta pengarna går till en förlängning av läroplikten. En reform som redan mött en del kritik då man befarar att de satsade medlen endast täcker kostnader för resor och material. Då pengarna inte räcker till för stödåtgärder är risken att man inte kommer att råda bot på de problem man hoppats. ”Ska du införa förlängd läroplikt ska du banne mig ha fyrk att sätta på det” säger Mikaela Nylander i denna tidning.
Av de övriga permanenta pengarna går också en del till att korrigera misstag som den tidigare regeringen gjorde, som till att återinföra den subjektiva rätten till dagvård.

I den grundläggande utbildningen satsar regeringen Rinne 190 miljoner. Ett välkommet tillskott, men den treåriga satsningen är så kallade investeringspengar vilket innebär att de inte finns med i statsandelssystemet. Det är alltså närmast att betrakta som en punktinsats.

Flera av de partier som nu sitter i regeringen har under sin tid i opposition i fräna ordalag kritiserat regeringens utbildningsnedskärningar. Också under valrörelsen lovade man satsningar på utbildningen om man kommer till makten. Och jämför man med de två senaste regeringarna kan man säga att de har infriat löftet. Kursen har ändrats.

Med den här manövern är utbildningssektorn på väg upp på vägrenen igen. Men på lite längre sikt bör den permanenta andelen av finansieringen höjas avsevärt. Annars riskerar vi att halka ner i diket igen. Och när det gäller utbildningen skulle man gärna se att Finland håller en god fart mitt på vägen.