Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft'

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Läs mera om 'Kom på kafferast med FSL'

Vi vill träffa dig som kandiderar i Kommunalvalet 2021! Välkommen till skolan på en kaffe, vi träffas ute på skolgården för att med trygga avstånd ta en pratstund. Ditt mål är att få en plats i fullmäktige, vårt mål är att hjälpa dig fatta de rätta besluten.

Läs mera om 'Vi behöver dig! '

I april 2021 väljer vi in nya beslutsfattare i kommunalpolitiken och vi hoppas att just du bästa FSL:aretar en plats där. Vi behöver dig som kan och känner skolvärlden, som brinner för våra barn och ungas utbildning och välmående och som förstår hur viktigt det är med en högutbildad, motiverad och respekterad personal.

Läs mera om 'Li Andersson: Utbildningen behöver starka förespråkare på kommunal nivå'

I början av hösten hördes det från oroväckande många håll om kommunernas planer att permittera personal inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet. Det är verkligen ett uruselt sätt att tacka för all den ork och flexibilitet man uppvisat under den gångna våren. 

Glädjande många kommuner har dock slopat redan existerande planer på permitteringar som en följd av den debatt som förts kring ämnet i offentligheten. Det är även ytterligare ett bevis på hur viktiga de kommunala beslutsfattarna är för utbildningen i Finland, säger minister Li Andersson till tidningen Opettaja.