Fnurror på tråden - förhandlingarna fortsätter

De kommunala förhandlarna gnor på. Huvudförhandlarna möts åter idag torsdag kl. 17. Vissa framsteg har enligt uppgift nåtts, men dock har man inte enats om ett förhandlingsresultat. Det har visat sig vara synnerligen svårt att finna en lösning på frågan om hur de kommunala löntagarna ska kompenseras för nedskärningarna av semesterpenningen.