Bli medlem

Jobbar du som lärare, lektor eller rektor? I så fall är FSL ditt fackförbund, anslut dig till en av våra 32 lokala lärarföreningar! Vi har också en förening för lärarstuderande, FSLF.

 

För att bli FSL-medlem bör du vara tjänstgörande lärare, lektor eller rektor vid en svenskspråkig läroanstalt. Du ska med andra ord tillhöra läroanstaltens undervisningspersonal. Det spelar ingen roll om du är kommunalt, statligt eller privat anställd. Våra medlemmar arbetar på så gott som alla skolstadier, från förskola till universitet.

Här kommer du direkt till vår elektroniska medlemsblankett!

 

Fem orsaker att bli medlem

 

1. Du får stöd och hjälp

Som medlem i lärarfacket får du alltid hjälp i anställningsfrågor. Du kan vända dig till förtroendemannen på din ort då du behöver råd eller handledning i frågor som rör din anställning. Förtroendemännen, som oftast är lärare och medlemmar i FSL, är väl insatta i anställningsfrågor och får dessutom kontinuerligt utbildning och handledning för att bättre kunna hjälpa våra medlemmar med frågor som gäller till exempel lärares lön, arbetstid, anställningstrygghet eller rättigheter.

Vi på förbundskansliet betjänar dig också med rådgivning i till exempel anställningsärenden.

 

2. Du är försäkrad

Du som hör till lärarfacket är automatiskt medlem i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. Om du blir arbetslös och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer, har du rätt att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan istället för den betydligt lägre dagpenning som FPA betalar ut. 

Via lärarfacket får du också en reseförsäkring, en fritidsolycksfallsförsäkring och en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i bolaget Turva. Vid behov erbjuder vi också våra medlemmar juridisk assistans i anställningsfrågor.

 

3. Du kan påverka

Som medlem i lärarföreningen och FSL hör du till samma förbund som över 5 000 andra lärare. Det är en styrka och gör det lättare att påverka och att förändra saker på din arbetsplats.

Via FSL får du dels en kanal för att föra fram dina åsikter och förslag och dels ett nätverk av kolleger som kan stöda dig i ditt arbete som lärare och i din påverkan på arbetsplatsen.

 

4. Du kan delta i kurser och annan utbildning

FSL arrangerar varje år kurser och webbinarier som riktar sig till våra medlemmar. Tema på kurserna kan vara arbetshälsa, lärares rättigheter och skyldigheter eller avtalssystemet. De flesta medlemsföreningar arrangerar också årligen utbildning och rekreation för sina medlemmar.

Som medlem i FSL får du dessutom tidningen Läraren hemskickad två gånger i månaden. 

 

 

5. Du får rabatter och förmåner

Som medlem i lärarfacket är du berättigad till en mängd rabatter och erbjudanden. I samarbete med dels OAJ och dels AKAVA erbjuder vi våra medlemmar rabatter på bland annat resor, bränsle, övernattningar, försäkringar, tidningar och böcker samt museibesök.

Medlemsföreningarna har ofta också avtalat om lokala erbjudanden för sina medlemmar. Ladda ner vår app Lärarrummet så har du alltid ditt medlemskort till hands.Bekanta dig med dina medlemsförmåner här.

 

FSLF för alla lärarstuderande

Om du studerar med siktet inställt på en lärarbana, kan du bli medlem i Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening, FSLF. FSLF samlar alla lärarstuderande, både klasslärarstuderande och ämneslärare. Som lärarstuderande ansluter du dig antingen till sektionen vid Åbo akademi eller vid Helsingfors universitet. 

Som medlem i FSLF har du rätt till de flesta medlemsförmåner, med undantag för medlemskapet i a-kassan. Eftersom FSLF-medlemmar inte automatiskt hör till Arbetslöshetskassan för undervisnings och vetenskap, är det viktigt att du ansluter dig till den lokala lärarföreningen genast då du börjar jobba som lärare. Läs mera om studerandemedlemmars arbetslöshetsskydd här.

Du kan också kontakta FSL:s kansli för att ta reda på vilka dina möjligheter som lärarstuderande är med tanke på arbetslöshetsskyddet.

 

Så här blir du medlem

Du ansluter dig till lärarfacket via en av FSL:s medlemsföreningar. Det här innebär att du anhåller om medlemskap i den lokala lärarföreningen. 

 

Elektronisk medlemsblankett

Du kan ansöka om medlemskap genom att fylla i vår elektroniska medlemsblankett. Din anmälan behandlas av din lokala lärarförening på följande styrelsemöte. Efter att din anmälan har godkänts börjar din medlemsavgift på 1,1 procent av lönen per månad dras automatiskt.

Efter att ansökan godkänts informerar lärarföreningen medlemmen och FSL:s kansli om sitt beslut. Har du frågor gällande den elektroniska medlemsansökan eller medlemskap i största allmänhet? Vi hjälper gärna - kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 020 749 54 64. 

 

Även om det kan ta några veckor innan lärarföreningen behandlar din ansökan inleds ditt medlemskap i a-kassan genast den dagen du har skickat i medlemsblanketten.

Det lönar sig att göra medlemsansökan så fort som möjligt eftersom du då börjar samla på dig de 26 veckor medlemskap i a-kassan som behövs för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning.

 

Pappersblankett

Om du vill fylla i medlemsblanketten på ett papper kan du kontakta den lokala lärarföreningens skolombud. På pappersblanketten finns också en fullmakt, som behövs för att ge din arbetsgivare rätt att dra av din FSL-medlemsavgift direkt från lönen.

 

Du kan inte bli medlem retroaktivt

Medlemskapet kan aldrig gå längre bakåt i tiden än dagen då en föreningsfunktionär (oftast skolombudet eller medlemssekrtereraren) mottog och undertecknade din fullmaktsblankett. Efter att din ansökan har godkänts vidarebefordrar föreningen blanketten till arbetsgivaren som därmed kan börja dra av din medlemsavgift från lönen.

 

Ett välkomspaket

Då du blivit medlem sänder vi ett välkomstpaket till dig som innehåller information för nya lärare, en FSL-pryl och en hälsning från vår förbundsordförande. 

 

Redan fackansluten?

Om du tidigare har hört till ett annat fackförbund, kan du behålla dina rättigheter gällande arbetslöshetsskyddet, om du ansluter dig till lärarföreningen inom 30 dagar efter att du har skrivit ut dig ur det tidigare förbundet och a-kassan. Det här gäller alla a-kassor i hela Norden, men kom ihåg att be om ett överföringsbevis från den förra a-kassan.

 

Säga upp medlemskapet

Om du vill avsluta ditt medlemskap i FSL ber vi dig kontakta vår avdelningssekreterare Anita Stark, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040 351 4320.

När du avslutar ditt medlemskap i FSL bör du meddela från och med vilket datum du vill utgå och om du också vill avsluta ditt medlemskap i Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap. 

Om du byter till ett annat fackförbund är det viktigt att du fortsätter betala medlemsavgiften till oss fram till att ditt medlemskap i det nya förbundet har inletts. På så sätt förlorar du inte din rätt till a-kassa, som förutsätter att arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls.