Läs förbundsordförande Inger Damlins kortfattade kommentarer och analyser kring aktuella frågor som berör skola och utbildning. Delta gärna i diskussionen på #ingersinlägg och hör av dig om du har en fråga till Inger! 

På twitter: @IDamlin
På Facebook: @Inger Damlin
På Instagram: @ingerdamlin

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn: 040 089 7300

Pressbilder hittar du här!

Skolfrånvaro är ett samhällsfenomen som växer, inte bara i Finland utan världen över.

Elever som under perioder är frånvarande redan i grundskolan kan drabbas av stora och negativa konsekvenser för en lång tid av deras liv. I Finland har reaktionerna på fenomenet på många håll varit långsamma, inte minst på nationell nivå.

Världens bästa skola bygger på tillit och respekt i alla lägen. I världens bästa skola råder en öppen och tillåtande skolkultur. Värdegrunden är välkomnande. Värdegrundsarbetet är kontinuerligt och inkluderande. I världens bästa skola råder ett starkt tillsammans – vår skola. Den skolan vill vi lärare och rektorer vara med och bygga.

Det är ovanligt många skolor som de sista dagarna inför skolstarten desperat ropat efter personal. Ropen är inte på något vis regionala utan hörs från alla delar av Svenskfinland.  

Klasslärarbristen har det talats om länge, likaså bristen på speciallärare och specialklasslärare. Det har även vidtagits konkreta åtgärder för att täppa till bristen. Men det tycks inte räcka till.

Pisa-klockan klämtar. En påminnelse rullar in: Estland har passerat oss redan 2015! Hur kommer resultatet från Pisaundersökningen 2022 se ut?

I sig är det en föga överraskande nyhet. I vårt land tar vi inte nedgången i Pisaresultat på allvar. Är det så att vi numera eftersträvar blott och enbart medelmåttliga resultat i våra skolor? Det fixar vi galant genom att kontinuerligt och målmedvetet minska på resurser för utbildning.

Ett brev landar på mitt skrivbord. Det är ett brev från gymnasierektorer med en stark oro. En oro kring bristen på matematiklärare i Svenskfinland.

De beskriver situationen som smått absurd då vi en förmiddag i december tillsammans med Folktinget träffar rektorsrepresentanter. Det finns inte tillgång på behöriga matematiklärare. Man måste ta till nödlösningar för att få studierna att rulla. Lyckas man värva en behörig matematiklärare är det med högsta sannolikhet en annan enhet som blir utan.