Läs mera om 'PM för läsåret 2022–2023'

Det viktigaste kollektivavtalet säger om bland annat lön, samplanering och FBA-dagar komprimerar FSL i ett årligt PM. En pappersversion av PM:et har publicerats i höstterminens första nummer av Läraren. Här nedan hittar du PM:et för läsåret 2022-2023 som PDF.

Läs mera om 'Demonstrationen Förfallodag: Helsingfors lönehärva måste lösas nu!'

Det är inte rätt att anställda vid Helsingfors stad varje lönedag måste vara osäkra på om deras löner kommer att komma in på kontot och om summan kommer att vara korrekt. Att be om ursäkt betalar varken räkningar eller matinköp. Fackförbunden OAJ och JHL uppmuntrar alla att delta i demonstrationen Förfallodag, som ordnas på Senatstorget i Helsingfors den 24 augusti klockan 16.

Läs mera om 'FSL stöder Ukraina'

I många år har FSL skickat ut en medlemsgåva i form av en lärarkalender till alla er medlemmar. Under det senaste året har vi utarbetat en hållbarhetspolicy som berör all vår verksamhet. Som ett led i vårt arbete mot en mer hållbar organisation har förbundet i år valt att avsluta kalenderproduktionen. Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har FSL:s styrelse beslutat att i år i stället göra en donation till Rädda Barnen.

Läs mera om 'Enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen'

En forskningsgrupp vid Åbo Akademi genomför en enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen. Läs mer nedan och delta i enkäten fram till 20 maj!

Läs mera om 'FSL:s kansli håller sommarstängt 4–31.7 '

Under sommarstängningen betjänar vi medlemmar enbart i akuta ärenden kl. 10–12 följande datum: 4.7, 12.7, 18.7 och 25.7. Under de här tiderna kan du ta kontakt i ärenden som inte kan vänta, exempelvis om du ska lämna in besvär i anställningsbeslut, om du hotas av uppsägning eller något annat som akut kräver rådgivning av juridisk karaktär. I övriga fall ber vi dig kontakta oss redan i juni, återkomma i augusti eller skicka e-post.

Läs mera om 'De här FSL:arna fick en plats i OAJ:s fullmäktige'

Martin Ahlskog, rektor för Sursik skola i Pedersöre, var röstmagnet i FSL:s valkrets i OAJ:s fullmäktigeval. Han fick 314 röster, vilket inte bara är flest bland FSL:arna utan också tredje mest röster i hela OAJ-valet.

Läs mera om 'FSL undersöker läromedelssituationen i de finlandssvenska gymnasierna'

Diskussionen om tillgången på läromedel på svenska tog rejäl fart under 2021. Nu vill FSL gå vidare med frågan och sätter fokus på att undersöka läromedelssituationen i de finlandssvenska gymnasierna. Genom en enkät till gymnasielärare och rektorer vill FSL få en uppdaterad bild av tillgång och kvalitet på lärresurserna på svenska.

Läs mera om 'Det här är FSL:s kandidater i OAJ-valet 2022'

OAJ:s fullmäktige är lärarfacket OAJ:s högsta beslutande organ. I vår väljs 150 ledamöter för en ny mandatperiod på fyra år. FSL utgör en egen valkrets och besitter 8 platser i fullmäktige. Här ser du ett galleri över alla 14 FSL:are som kandiderar i valet. 

Läs mera om 'KIILA-rehabilitering för rektorer'

Hösten 2022 inleds en ny svenskspråkig rehabiliteringskurs vid Härmä Rehab som är riktad till FSL:s rektorer. KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som Fpa kan bevilja dig.

Läs mera om 'How to get a lärarjobb 2022'

Vad ska man tänka på inför en jobbintervju för ett lärarjobb? Vad är rektorernas bästa tips? FSL ordnar årligen evenemanget "How to get a lärarjobb", både i Helsingfors (19.1) och i Vasa (24.1). I år är evenemangen digitala och FSLF och Didacta har bjudit in sina medlemmar bland annat via Facebook.