Jens Mattfolk och Pocke Wikström är sakkunniga på FSL och är dagligen i kontakt med våra medlemmar och ger råd i frågor som rör lön, anställning och en hel del annat kopplat till kollektivavtalen. I den här bloggen skriver de om aktuella frågor, förklarar snåriga avtalstexter och beskriver sådant som kanske står mellan raderna. 

Mattfolk är ombudsman och Wikström förbundssekreterare på förbundet. De svara på dina frågor antingen per mejl eller telefon. FSL har också en frågelåda där du som medlem kan höra av dig om det är något du undrar över.

Twitter:
@JensMattfolk
@JMWikstrom

Kom ihåg att det är din lokala förtroendeman som är expert på avtalsfrågor just där du bor, kontakta alltid i första hand honom eller henne! Är du osäker på vem som är din förtroendeman? Fråga lärarföreningens representanter, till exempel skolmobudet, så får du hjälp. 

Nu har vi måtten på det första avtalet. Vi har längden och vikten. Det blev 28 månader och förhöjningar på 1,9 procent de två första åren och 0,9 procent det tredje. Enligt vad vi kunnat läsa är båda föräldrarna nöjda, både Stora Enso och Pappersförbundet. Avtalet föddes lite i förtid och ganska smärtfritt, åtminstone vad man kunnat läsa från de uttalanden parterna gett. Det nuvarande avtalet går ut i slutet av december. Det är det första avtalet som ingåtts sedan skogsindustrin i oktober 2020 meddelade att man inte mera ingår centraliserade avtal utan att avtalen ingås företagsvis.

Samplaneringen är en del av lärarnas arbetstid som igen och igen blir föremål för diskussion. Frågor om samplanering kommer till oss ombudsmän i en jämn takt under hela läsåret, både från lärare och rektorer som funderar på någon aspekt av samplaneringen.

Lärarna i undervisningsskyldighetsarbetstid har inte rätt till semester, de har sitt sommaravbrott och sina lov. På en punkt ställer systemet med sommaravbrott till det. Då det gäller vikarier och andra visstidsanställda. För dessa kan ”Den blomstertid” innebära arbetslöshet och a-kassa.

Läs mera om 'Att gilla läget eller begära omprövning - om lärarval och anställningsparagrafer'

På våren sker lejonparten av alla anställningar inom utbildningen. Det innebär också att ombudsmännen nås av en hel del kontakter om huruvida utbildningsanordnarnas anställningsbeslut varit det lagenliga och om allt gått rätt till.