Jens Mattfolk och Pocke Wikström är sakkunniga på FSL och är dagligen i kontakt med våra medlemmar och ger råd i frågor som rör lön, anställning och en hel del annat kopplat till kollektivavtalen. I den här bloggen skriver de om aktuella frågor, förklarar snåriga avtalstexter och beskriver sådant som kanske står mellan raderna. 

Mattfolk är ombudsman och Wikström förbundssekreterare på förbundet. De svara på dina frågor antingen per mejl eller telefon. FSL har också en frågelåda där du som medlem kan höra av dig om det är något du undrar över.

Twitter:
@JensMattfolk
@JMWikstrom

Kom ihåg att det är din lokala förtroendeman som är expert på avtalsfrågor just där du bor, kontakta alltid i första hand honom eller henne! Är du osäker på vem som är din förtroendeman? Fråga lärarföreningens representanter, till exempel skolmobudet, så får du hjälp. 

Läs mera om 'I strejkens efterdyningar  '

En strejk är det ultimata testet för ett fackförbund på flera olika sätt. Därför är det relevant att undersöka hur vi lyckades under de hektiska veckorna i våras och av den anledningen sände vi ut en enkät till de medlemmar som deltog i lärarstrejkerna under våren. En del av resultatet, framför allt de öppna svaren, väckte en hel del tankar.

Läs mera om 'Många orsaker att godkänna förlikningsnämndens medlingsbud'

Efter en lång arbetsmarknadskonflikt som till sist landar i ett medlingsbud från en sällan använd förlikningsnämnd så kommer alla parter inte att vara nöjda med allt. Alla parter, både arbetstagare och arbetsgivare, har tvingats jämka. Och så även till exempel regeringen som hållit sig borta, även om nämndens ordförande igår sade att de fått grönt ljus för medlingsbudets innehåll även från regeringshåll. Minst nöjda var vårdarna, som blev den enda part som förkastade budet. Nu återstår att se var vi står när den här dagen eller veckan är slut. Kan FOSU, JAU och arbetsgivarna KT skapa arbetsfred med medlingsbudet som grund? Det lära vara förhoppningen för många.

Läs mera om 'Varför strejkar lärarna? – Lärarnas arbetstid'

Lärarna i grundskolor och gymnasium i Finland strejkar för första gången sedan 1984. I den här bloggserien försöker FSL beskriva de problem och utmaningar kring lärarnas arbetstid och lön som lett fram till den här strejken. Den första delen fokuserar på lärarnas arbetstid. Dela och diskutera gärna innehållet på sociala medier! 

Läs mera om 'Strejkvarsel för lärarna trots brinnande krig i Europa  '

Den 15 mars varslade lärarfacket OAJ för tredje gången på kort tid om lärarstrejk, och i måndags varslades det om storskalig strejk i huvudstadsregionen. FSL-medlemmar i Åbo och hela huvudstadsregionen omfattas av varslen om strejk. Senast lärarna varslade om strejk var 1995, senast lärarna strejkade var 1984. Med andra ord kan man konstatera att lärarfacket genom åren minsann levt upp till sina ord att man helst når resultat förhandlingsvägen och att läget just i vår är ovanligt. 

Som du förhoppningsvis känner till så stundar avtalsförhandlingar på nästa års sida. Under hösten har både FSL och OAJ strävat efter att engagera medlemmarna i arbetet med att forma målsättningar och prioriteringar inför förhandlingarna. Vi har ordnat medlemskvällar, diskuterat på fältet i samband med besök och så hade vi en enkät på intran som alla medlemmar kunde besvara under november. I den här bloggtexten tänkte jag diskutera just förhandlingsmålsättningarna för allmänbildande lärare och utmaningen i att prioritera mellan olika målsättningar utgående från hur svaren ser ut i FSL:s enkät inför avtalsrundan.