Jens Mattfolk och Jan-Mikael Wikström är sakkunniga på FSL och är dagligen i kontakt med våra medlemmar och ger råd i frågor som rör lön, anställning och en hel del annat kopplat till kollektivavtalen. I den här bloggen skriver de om aktuella frågor, förklarar snåriga avtalstexter och beskriver sådant som kanske står mellan raderna. 

Mattfolk är ombudsman och Wikström förbundssekreterare på förbundet. De svara på dina frågor antingen per mejl eller telefon. FSL har också en frågelåda där du som medlem kan höra av dig om det är något du undrar över.

Twitter:
@JensMattfolk
@JMWikstrom

Kom ihåg att det är din lokala förtroendeman som är expert på avtalsfrågor just där du bor, kontakta alltid i första hand honom eller henne! Är du osäker på vem som är din förtroendeman? Fråga lärarföreningens representanter, till exempel skolmobudet, så får du hjälp. 

Läs mera om 'Att gilla läget eller begära omprövning - om lärarval och anställningsparagrafer'

På våren sker lejonparten av alla anställningar inom utbildningen. Det innebär också att ombudsmännen nås av en hel del kontakter om huruvida utbildningsanordnarnas anställningsbeslut varit det lagenliga och om allt gått rätt till.