Heir-Lindström kommunikatör

Mirjam Heir-Lindström, 28, blir kommunikatör vid FSL:s kansli. Martina Landén-Westerholm, som fungerade som FSL-informatör sedan 2002, har anställts vid Svenska kulturfonden.

Den ledigförklarade befattningen lockade 43 sökande. Fyra personer intervjuades och styrelsen för FSL valde den 25 november Mirjam Heir-Lindström. Samtidigt ändrades benämningen informatör till kommunikatör. Denna benämning upplevdes bättre motsvara arbetsuppgifterna.

Heir-Lindström, som ursprungligen är hemmahörande i Korsholm, bor i Helsingfors. Hon är till utbildningen PK (journalistik) och PeM (pedagogik) från Helsingfors universitet.

Hon tjänstgör för tillfället som webbredaktör vid Svenska Yle. Heir-Lindström tillträder befattningen vid FSL i januari 2017