Ni som jobbar som lärare är hjältar! Så inleder coachen och yogaläraren Amanda Backholm sin workshop som vi sände live på Världslärardagen 5.10.2020. Här kan du titta på den i efterhand och så många gånger ni vill. På 30 minuter får du praktiska tips om hur du kan hjälpa din hjärna att spara energi under arbetsdagen. 

Den här föreläsningen är ypperlig att titta på tillsammans i kollegiet, på lärarföreningens möte eller tillsammans med andra lärarvänner.  Så här kommenterade några av de som deltog i workshoppen på Världslärardagen:

"Att jag kan vara lite snällare med mig själv, släppa på alla krav, litegrann i alla fall."

"Jag tar med mig tanken om checklistan i slutet av dagen."

"Allt har sin tid, tid för jobb men också för tid vila och samvaro." 

Läs mera om 'Viktigt att anmäla brister till Arbetarskyddet både en och två gånger'

Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Läs mera om 'Arbetarskyddet'

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.Sömn, mikropauser och att skilja på arbete och fritid kan hjälpa dig i återhämtningen, enligt livsstilscoachen Christoph Treier.

- Det absolut viktigaste när det gäller återhämtning är sömnen. Sover du hela tiden för lite fungerar du inte. Sömnbrist påverkar hjärnan på samma sätt som om du skulle ha 0,8 promille alkohol i blodet, säger Treier.

Läs mera om 'Individuell rehabilitering kan hjälpa utbrända'

Att komma tillbaka från en sjukdom kan vara krävande och du kan behöva hjälp. Hjälp finns ändå att få till exempel via Härmä Rehab.

Läs mera om 'Jämställdhet på arbetsplatsen'

På en bra arbetsplats råder jämställdhet och alla anställda behandlas lika. Alla arbetsgivare förväntas främja likabehandling på arbetsplatsen.

Läs mera om 'Företagshälsovård och tidigt stöd'

När din arbetshälsa är i fara att försämras kan företagshälsovården stå till tjänst. Stöd i ett tidigt skede garanterar att du mår bättre så fort som möjligt.

Läs mera om 'Arbetsbelastning'

Överbelastning tär på välmående i arbetet och påverkar arbetets kvalitet. Ett arbete utan utmaningar minskar däremot arbetsmotivationen och ökar risken för marginalisering.

Läs mera om 'Ansök om Kiila-rehabilitering för FSL-medlemmar'

Nu finns det möjlighet för FSL-medlemmar att ansöka om Kiila-rehabilitering. Kiila-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara samt förbättra arbetsförmågan hos folk i arbetslivet.