Läs mera om 'Manifest för psykisk hälsa i arbetslivet'

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett manifest för psykisk hälsa som arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att jobba för. FSL:s ombudsman Jens Mattfolk rekommenderar att ta manifestets teser i bruk på den egna arbetsplatsen.

Här kan du titta på webbinariet vi ordnade den 25 mars 2021. Vi sände från vårt kansli i Böle i Helsingfors och hade den mentala coachen Jeanette Szymanski med på tråden från Vörå. 

Läs mera om 'Företagshälsovård och tidigt stöd'

Arbetsgivaren är skyldig att sköta om sina arbetstagares arbetshälsa och säkerhet. Om din arbetshälsa riskerar att försämar står företagshälsovården stå till tjänst. Stöd i ett tidigt skede garanterar att du mår bättre så fort som möjligt.

De undantagstillstånd som coronapandemin för med sig ökar belastningen och kräver att vi lär oss nytt och använder oss av ny praxis, men jag har bestämt mig för att prestera även i de här områdena. Nu upptäcker jag, att kvällarna fylls med arbete. Jag börjar avboka egna hobbyn och inser att jag sitter framför datorn till sent på kvällen. Saker och ting börjar irritera allt mer.

 

 

Läs mera om 'Arbetsbelastning'

Överbelastning tär på välmående i arbetet och påverkar arbetets kvalitet. Ett arbete utan utmaningar minskar däremot arbetsmotivationen och ökar risken för marginalisering.

Sömn, mikropauser och att skilja på arbete och fritid kan hjälpa dig i återhämtningen, enligt livsstilscoachen Christoph Treier.

- Det absolut viktigaste när det gäller återhämtning är sömnen. Sover du hela tiden för lite fungerar du inte. Sömnbrist påverkar hjärnan på samma sätt som om du skulle ha 0,8 promille alkohol i blodet, säger Treier.

Läs mera om 'Arbetarskyddet'

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.

Läs mera om 'Viktigt att anmäla brister till Arbetarskyddet både en och två gånger'

Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Ni som jobbar som lärare är hjältar! Så inleder coachen och yogaläraren Amanda Backholm sin workshop som vi sände live på Världslärardagen 5.10.2020. Här kan du titta på den i efterhand och så många gånger ni vill. På 30 minuter får du praktiska tips om hur du kan hjälpa din hjärna att spara energi under arbetsdagen. 

Läs mera om 'Jämställdhet på arbetsplatsen'

På en bra arbetsplats råder jämställdhet och alla anställda behandlas lika. Alla arbetsgivare förväntas främja likabehandling på arbetsplatsen.