FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: mirjam.heir-lindstrom@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Så gott som alla finlandssvenska lärare är positivt inställda till hur undantagsarrangemangen i skolan löper, det här trots att arbetsbördan har ökat för fyra av fem. Hela 99 procent av de knappt 1000 finlandssvenska lärare inom grundskolan och gymnasiet som svarade på FSL:s undersökning, säger att de har lärt sig något nytt som de kan ha glädje av i fortsättningen.

En knapp månad av distansundervisning parallellt med närundervisning för en del elever har pågått och redan nu börjar den finlandssvenska pressen peka finger. Politikerna jämför och påstår att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Nu börjar politiker jämföra och påstå att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. 

Men om vi backar bandet lite…

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har, tillsammans med 27 andra organisationer, undertecknat ett ställningstagande gällande tilläggstid för beredningen av utvidgningen av läroplikten. Ställningstagandet överlämnades till Undervisnings- och kulturministeriet den 26 mars 2020.

Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

Efter gårdagens besked om att alla elever i årskurs 1–3 har rätt att komma till skolan finns det all orsak att göra en lista över frågor upprätthållarna, arbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och regeringen bör ge svar på genom konkreta och lättförståeliga direktiv och tolkningar.

I Helsingfors framskrider planerna på en nordisk skola. Nämnden för fostran och utbildning skall den 3.3.2020 ta ställning till ett förslag på hur Nordiska skolan kunde förverkligas.

FSL:s ordförande Christer Holmlund har valts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.

Det råder en skriande brist på behöriga specialklasslärare i södra Finland. Det visar den kartläggning över lärarsituationen i Svenskfinland som Finlands svenska lärarförbund FSL har låtit göra.

För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft ska lärarnas löner vara konkurrenskraftiga. Det bör prägla de kommande löneförhandlingarna, konstaterar FSL:s fullmäktige vid sitt höstsammanträde.

Världslärardagen instiftades 1994 av UNESCO och firas alltså för 25:e gången den 5 oktober i år. Finland svenska lärarförbund anser att de finländska lärarna ska få uppskattning alla dagar om året, inte endast på Världslärardagen.