FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Ålderstigen lärarkår kan skapa lärarbrist '

Det är ovanligt många skolor som de sista veckorna inför skolstarten desperat ropat efter personal. Läget lär inte bli bättre under de närmaste åren, när en stor andel av de finlandssvenska lärarna går i pension enligt FSL:s medlemsregister.

Läs mera om 'FSL och FSS: Dags att ta itu med bristen på läromedel på svenska '

Det råder brist på högkvalitativa läromedel i de svenskspråkiga gymnasierna, och läroböckerna blir sällan färdiga i tid. En undersökning som FSL genomfört bland sina medlemmar visar att lärarna upplever omfattande brister i läromedlen. Det försätter svenskspråkiga studerande i en ojämlik situation, säger Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Det här är ett faktum som också Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS har påtalat under sitt årsmöte, där en motion om bristfälliga läromedel godkändes.

Läs mera om 'Avtal har nåtts för kommunsektorn – FSL välkomnar löneutvecklingsprogram '

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även lärarnas eget UKTA-avtal. FSL är nöjda med flera av avtalets element samt det faktum att den långa arbetsfreden ger arbetsro i samhället och i skolan.

Läs mera om 'Lärarna godkände medlingsbudet – vårdarna förkastade'

Lärarfacket har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsnämnden igår gav för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsförslaget godkändes dock inte av vårdarfacken som hör till SOTE, så det har förkastats. Man utreder nu hur arbetsmarknadsförhandlingarna ska fortsätta.

Läs mera om 'Stark oro för att färre vill bli lärare – satsningar behövs för yrkets attraktionskraft '

Den arbetsmarknadskonflikt som nu pågår är ett tecken på att anställda inom den offentliga sektorn inte längre tänker acceptera svag löneutveckling och ständig resursbrist som leder till en belastande yrkesvardag. En branschflykt bland lärarna blir kostsamt för Finland, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt vårmöte 2122 april i Helsingfors.

Läs mera om 'FSL:s medlemsundersökning: Var tredje lärare i Svenskfinland planerar branschbyte'

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch. Det här visar en omfattande undersökning Finlands svenska lärarförbund låtit utföra bland sina medlemmar.

Läs mera om '“Olyckligt att bolla med skolan som en politisk spelbricka” - Inom FSL är man nöjda med beslutet om närundervisning'

Social- och hälsovårdsministeriets senaste utspel om en nationell rekommendation om distansundervisning skakade än en gång om skolsamfundet. Att säga en sak före jullovet och en annan direkt efter är precis den typ av kassa kommunikation som våra rektorer och lärare inte behöver, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin. Hon är nöjd över att regeringen sköt ner ministeriets förslag och att den lokala beslutanderätten om distansundervisning kvarstår.

Läs mera om 'Svenskfinland kan inte missa integrationståget - ”Finns outnyttjad potential”'

Med tanke på de ökande befolkningsrörelserna och Finlands stora behov av arbetskraftsinvandring behöver diskussionen om integration på svenska i Finland hålla jämna steg med den på majoritetsspråket, anser Finlands svenska lärarförbund FSL som idag publicerar en rapport kring den finlandssvenska integrationsstigen. Att vi öppnar upp för mer diskussion i den här frågan tror jag är viktigt för svenskas ställning och det finlandssvenska samhällets livskraft och också för tillgången på svenskspråkig skola och utbildning, Inger Damlin ordförande för FSL.

Läs mera om 'Mindre administration och fastighetsskötsel – så måste rektorernas arbetsbild utvecklas'

Rektorerna blir alltmer utmattade på grund av för hög arbetsbelastning, visar Finlands Rektorers färska rektorsbarometer. Utvecklingen har gått åt fel håll då rektorns arbetstid går åt till att exempelvis beställa tvål och wc-papper till skolan, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänsterektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

Läs mera om 'Osakligt bemötande och dålig behandling ett stort hot mot lärarnas välbefinnande på jobbet'

30 procent av lärarna får utstå osakligt bemötande och illabehandling, visar en undersökning gjord av Finlands svenska lärarförbund i samarbete med med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Studien visar också att det inte finns något som under arbetsdagen kan kompensera för effekterna av den här typen av bemötande. Ingen ska behöva utstå sådant här, det borde varje arbetsgivarens se till, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt ordinarie möte den 10–11 november.