Lärarnas arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap betalar bland annat inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning. Så gott som alla medlemmar i FSL hör till a-kassan. Här kan du läsa mer om vilka bestämmelser som gäller och hur du ansöker.

 
Om du blir arbetslös kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från a-kassan, den summan är betydligt högre än den som Folkpensionsanstalten betalar ut. Om du till exempel hör till de lärare som har förordnanden som löper ut då läsårets undervisning slutar, innebär arbetslöshetsskyddet att din utkomst är tryggad under sommaren.
 

Om du har valt att inte vara medlem i a-kassan, omfattas du inte heller av a-kassans arbetslöshetsskydd och bör vända dig till Fpa. Om du är studerandemedlem kan du ansöka om medlemskap i a-kassan, läs mer här. 

Hur ansöker jag om inkomstrelaterad dagpenning?

Börja med att anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Gör gärna den här anmälan i god tid innan ditt arbete upphör! A-kassan kan inte betala ut dagpenning för en period då anmälan som arbetssökande inte har varit i kraft. 

För att sedan ansöka om dagpenning från Arbetslöshetskassan för undervisning och vetenskap, gå till deras webbtjänst Openetti. Du loggar in med hjälp av Suomi.fi-indentifikation. Det betyder att du kan logga in med bankidentifiering, medborgarcertifikat (identitetskort) eller mobilcertifikat.

På a-kassans svenskspråkiga webbsidor hittar du en hel del nyttig information om hur du ansöker om dagpenning. Kontakta dem om du har frågor!

Notera att du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 26 veckor och uppfyllt arbetsvillkoret under den här tiden för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning. Mer information om begränsningarna hittar du på a-kassans hemsida. Ansökan om dagpenning görs alltid retroaktivt men senast inom tre månader. 

Kom även ihåg att du måste meddela a-kassan om förändringar som påverkar din rätt till dagpenning, till exempel resor, studier eller sjukledighet. 

 

A-kassans ersättning 

Dagpenningen består av en grunddel och en förtjänstdel som bestäms enligt lönen. Samorganisatinen för arbetslöshetskassorna, TYJ, har en kalkylator där du kan räkna ut summan.

Du kan få dagpenning för högst fem dagar per kalendervecka och dagpenningen utbetalas maximalt för en tid som mostsvarar 500 hela arbetslöshetsersättningsdagar. Läs mer på a-kassan webbsida om din rätt till så kallade tilläggsdagar.

 

Betala medlemsavgiften till FSL även när du är arbetslös

Om du blir arbetslös ska du fortsättningsvis betala medlemsavgiften till FSL för att försäkra dig om att medlemsskapet inte avbryts och din rätt till a-kassa faller bort. Medlemsavgiften är kraftigt subventionerad under din arbetslöshetstid men du sköter betalningen själv, inte din arbetsgivare.

Ta kontakt antingen med din medlemsförening eller med FSL:s avdelningssekreterare Anita Stark, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., för information om den subventionerade medlemsavgiften och hur du betalar den.

A-kassa för studerandemedlemmar

Som studerandemedlem kan du ansöka om medlemsskap i a-kassan när du under studietiden har ett arbetsavtal och jobbar som lärare. Avgiften är 30 euro/år, vilket är ett mycket reducerat pris och en medlemförmån för våra FSLF:are. 

Nyttan med att höra till a-kassan som studerande är att du då kan börja samla på dig de 26 arbetsveckor som du behöver för att ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. För lärare som eventuellt inleder sin yrkesbana med vikariat kan ha glädje av a-kassan under sommaren då man kan tvingas vara arbetslös.  

Kom ihåg att upprätthålla ditt medlemskap i a-kassan även om arbetet slutar och du återgår till studierna. Om du avbryter ditt medlemskap, förlorar du de arbetsveckor du införtjänat, arbetsvillkoret nollställs alltså vid avbrott i medlemskapet.