Arbetstidsförlängningen slopades och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen i privata undervisningssektorns avtal

Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängningen, alltså kiky-timmarna, slopas i alla avtalsbilagor 1.8.2020. Det nya avtalet träder ikraft 1.4.2020. Avtalsperioden är 24 månader och avtalen är ikraft till slutet av mars 2022. OAJ:s förhandlingschef Eila Urpilainen säger att uppgörelsen kom till efter exceptionellt svåra förhandlingar. Det var sannerligen inte lätt och främst på grund av frågan om arbetstidsförlängningen, säger hon.