Nu kan du sända in motioner och initiativ elektroniskt

I FSL är det medlemmarna som bestämmer vad som ska stå på programmet, vilka frågor vi arbetar för och vad din medlemsavgift används till. Du kan påverka genom att skicka in en motion eller initiativ till antingen förbundets fullmäktige eller styrelse. Nu har vi öppnat ett elektroniskt formulär på medlemsintran för att sända in motionen eller initiativet. Vi ser fram emot dina förslag! 

Deadline för intiativ till höstens fullmäktigemöte är 3.11.