Det är ett bra tag sedan vi har lämnat katederundervisning och OH-apparater. Lärarjobbet på 2020-talet genomsyras av pedagogisk planering, koordinering, samarbete och bedömning och alltid med individen i fokus. Under våren bjuder vi in dig till skolan, via händelser på vårt Instagramkonto. Titta gärna förbi en sväng, vi kan nästan garantera en och annan aha-upplevelse!

Läs mera om 'Insändare från FSL:s styrelse: Gör politik av rätt utbildningsfrågor'

Att politiker styr bort fokus från de viktiga frågorna och gör politik på personliga övertygelser är beklämmande och signalerar något helt annat än den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på. FSL vill se konstruktiva och modiga diskussioner för en attraktiv finlandssvensk skola och utbildning i framtiden. Vi behöver kommunala beslutsfattare som tar ställning och förkovrar sig i relevanta och viktiga frågor. 

Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft'

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Kommunerna i Finland bestämmer har stor frihet att själva planera och ordna utbildningen. Den här rätten innebär också ett stort ansvar, inte minst för beslutsfattarna. FSL har under vårvintern listat konkreta exempel på vettiga prioriteringar som gjorts i våra kommuner, sådant vi vill se mera av i framtiden.

Läs mera om 'En välskött utbildning ligger i varje kommuninvånares intresse'

Det är inte en helt ny uppgift men en annan helhet, enligt mig en tyngre och fördjupad uppgift som morgondagens kommunalpolitiker möter. Jag vill påstå att det inte räcker med erfarenhet från den egna skoltiden eller erfarenhet av eget barns skolgång, det måste också finnas ett verkligt kunnande och uppdaterad kompetens från dagens utbildningsvärld. Och kanske lika viktigt, en ödmjuk inställning till komplexiteten i utbildningsfrågorna, skriver Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.