Arbetstidsuppföljning för rektorer

Arbetstidsuppföljning för rektorer

 

Har du som är rektor koll på din arbetstid? Alla rektorer inom den allmänbildande utbildningen ska före läsårets början göra en plan för hur mycket arbetstid man reserverar för olika arbetsmoment. Planen ska sedan följas upp under läsåret.

Med hjälp av arbetstidsplanen vill man dels synliggöra rektorernas arbetsbörda och dels hjälpa rektorerna att begränsa arbetstiden. I och med att du gör en arbetstidsplan som sedan regelbundet följs upp och vid behov justeras blir det tydligt vilka arbetsmoment som är tidskrävande.

 

Rektorer i grundskolan

En grundskolerektors undervisningsskyldighet fastställs årligen av arbetsgivaren och varierar från 2-13 timmar beroende på skolans storlek och typ. Se UKTA § 10 för detaljer kring antalet undervisningstimmar enligt lönegrundsgrupper. 

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs regelbundet upp.

Rektorer i gymnasiet

En gymnasierektors undervisningstimmar fastställs lokalt till högst 418 timmar per år. För en rektor i gymnasiet kan dock per år förordnas högst 456 timmar. Då kan det i läroantalten finnas högst 100 studerande och till rektorns tjänsteutövningsskyldighet får inte höra rektorsuppgifter inom den grundläggande utbildningen eller så bör det till det större antalet undervisningstimmar finnas en annan grundad anledning. 

Då antalet undervisningstimmar för en rektor för ett gymnasium/vuxengymnasium fastställs bör beaktas bland annat läroanstaltens storlek, eventuell verksamhet på flera ställen, eventuella särskilda utbildningsuppgifter för läroanstalten, ledning av flera läroanstalter och andra lokala särförhållanden. 

Innan arbetsåret börjar ska en arbetstidsplan fastställas för rektorn. Arbetstidsplanen följs upp regelbundet.

Arbetstid och undervisningstimmar för biträdande rektorer 

Arbetstiden för en biträdande rektor med helhetsarbetstid och helhetslön i grundskolan eller gymnasiet bestäms enligt samma grund som för rektorer. Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor är minst den övre gränsen på skalan över antalet undervisningstimmar för skolans rektor. När antalet undervisningstimmar fastställs skall skolans/läroanstaltens storlek och övriga lokala förhållanden beaktas.

Med hänsyn till särskilda lokala förhållanden kan arbetsgivaren för ett läsår i taget besluta att antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor vid ett gymnasium understiger den nämnda gränsen med högst 3 veckotimmar. 

Skolföreståndare

Skolföreståndare har rätt att minska sin undervisningsskyldighet på 24 timmar med timmar för förståndarskapet. Mer detaljer hittas i UKTA del B § 8. 

Semester

Rektorers rätt till semester följer bestämmelserna i UKTA del A § 33 mom. 1.

Fyll i dina inloggningsuppgifter och logga in.

För att registrera dig, fyll i önskat användarnamn och lösenord och klicka Registrera dig.”Du vet väl att du också kan följa upp din arbetstid i vår app Lärarrummet? Den är helt gratis. Ladda ner den och logga in med samma användarnamn och lösenord som här, dina uppgifter är sparade så att du kommer åt dem från flera olika enheter.

Har du frågor kring funktionen och/eller appen kan du kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 040 686 9959.”