En avtalslösning för den privata undervisningssektorn nås knappast före hösten

Ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn nås knappast före läsårsstarten. Läget är beklagligt, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna har pågått sedan februari. Under vårens lopp gav OAJ, JHL och Jyty tre strejkvarsel och i maj strejkades det i privatskolor i Helsingfors och Tammerfors.

Läget är utmanande och gynnar inte heller yrkets attraktionskraft, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Avtalsparterna har förhandlat sinsemellan samt under förlikningsman Jukka Ahtelasledning. Förlikningsmannen har gett tre medlingsbud som OAJ har förkastat som otillräckliga. OAJ:s ordförande Katarina Murto kritiserar Bildningsarbetsgivarna för att vara ovilliga att på riktig försöka nå en avtalslösning för den privata undervisningssektorn.

– Den här veckan återvände man till förhandlingsbordet utan förlikningsmannen, men inte heller nu kom Bildningsarbetsgivarna till mötes. Man erbjöd bara samma saker som OAJ redan tre gånger har sagt nej till, säger Murto.

Enligt Murto är det osannolikt att ett nytt arbetskollektivavtal nås före det nya läsåret inleds i augusti 2022.

– Vårt mål är fortsättningsvis att nå en lösning. Vi överväger nya organisatoriska åtgärder för att påskynda förhandlingarna ifall vi inte går framåt vid förhandlingsbordet, säger Murto.

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna gäller omkring 150 FSL-medlemmar, och mer än 9 000 OAJ-medlemmar.

Texten är baserad på OAJ:s pressmeddelande.