Ett förhandlingsresultat har nåtts för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Ett förhandlingsresultat har nåtts för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter 5.8. Förhandlingsresultatet kommer nu att behandlas av förbundens beslutande organ. Bildningsarbetsgivarnas avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter berör cirka 400 OAJ-medlemmar.

 Parterna återvände till förhandlingsbordet när det stod klart att organisationerna är på väg att nå ett förhandlingsresultat för kollektivavtalet inom den privata undervisningssektorn. I bägge avtalen ingår samma avtalsparter: OAJ, JHL, Jyty och Bildningsarbetsgivarna.

Sedan februari har förhandlingarna pågått gällande löner och arbetsvillkor för de yrkesinriktade vuxenutbildningscentren, även om förhandlingarna var pausade från april till juni då parterna senast möttes.

Mera information om förhandlingsresultatets innehåll ges då alla avtalsparter har tagit ställning till resultatet.