Avtal har nåtts inom den privata undervisningssektorn

Efter segslitna förhandlingar har avtalsparterna inom den privata undervisningssektorn kunnat sluta ett avtal. Avtalet ger en löneförhöjning enligt den allmänna linjen, men något löneutvecklingsprogram ingår inte. Läs mer i Läraren!