Vi uppmanar våra medlemmar att också vända sig till ministeriets, UBS:s och THL:s webbsidor för de senaste direktiven och rekommendationerna. 

Vår medlemstidning Läraren håller stenkoll på hur coronaviruset påverkar skolvardagen, läs nyheterna på www.lararen.fi

Har du en fråga eller fundering kan du vända dig till in lokala lärarförening eller förtroendeman. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare:

Jan Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 67 eller Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 70.

Läs mera om 'Ingers inlägg:  "Jag hör ett unisont rop på hjälp från våra barn och ungdomar"'

Coronvavågen sveper över oss ännu en gång - skolan som helhet är utsatt. Grupper av elever sätts i karantän för femhundraelfte gången. Närundervisning, distansundervisning och tillfälliga arrangemang blir återigen en salig blandning i skolvardagen. Det här ville vi inte se i en skolmiljö som redan i över ett och ett halvt års tid fått tänja på gränserna och på bästa möjliga sätt anpassa sig till pandemin – en pandemi som verkar påverka skolan ännu under en lång tid, skriver ordförande Inger Damlin i ett inlägg. 

Läs mera om 'Vasa får en anmärkning av Regionförvaltningsverket – fel att gå över till distansundervisning'

Det står nu klart att Vasa stads beslut i december 2020 att gå över till distansundervisning fattades på felaktiga grunder. Det slår Regionförvaltningsverket fast i sitt utlåtande. Beslutet fattade sinte så som lagen föreskriver, myndighetens utredningsbegäran har inte besvarats noggrant och beslutet var bristfälligt motiverat konstaterar RFV.

Läs mera om 'Flera lärare och ro att fokusera på grundläggande uppgifter efterlyses'

OAJ:s webbundersökning visar att lärarna i huvudsak har klarat bra av coronatiden. Ändå har erfarenheterna av undantagsförhållandena lett till att upp till var tredje lärare har övervägt att byta bransch.

Läs mera om 'Distansundervisning på lättvindiga grunder?'

I Vasa finns ett fall där man kommer att granska om beslutet om distansundervisning fattades på lösa boliner. Den 14.12.2020 beslöt social- och hälsovårdsnämnden att eleverna i åk 7-9 i Vasa stads skolor övergår till distansundervisning terminen till slut. "Vasa gick emot alla riktlinjer. Man får inte för säkerhets skull lägga skolor på distans. Jag tycker inte att det är rätt att göra det." Så säger Bernt Klockars, som fungerar som ledande rektor vid Vasa övningsskola

Läs mera om 'Skolstart 2021 och återhämtning från coronaviruspandemin'

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial kring hur bland annat den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning ska ordnas när pandemin antagligen lättar. "Det viktiga är att säkerställa positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och elevernas ork samt att trygga elevernas möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd." Läs mer på deras webbsida!

Läs mera om 'Undervisningspersonalen borde få vaccin senast före slutet av juni och lärarna inom småbarnspedagogik genast efter riskgrupperna'

OAJ stödjer förslaget om regional fördelning av vaccinerna men det behöver också finnas möjlighet att prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen, skriver man i ett utlåtande. All undervisningspersonal måste vaccineras före slutet av juni. Närundervisningen måste kunna inledas utan störningar genast vid läsårsstarten i augusti. Läs mera på OAJ:s webbsida. 

Läs mera om 'Ersättning för merarbete kopplat till coronakrisen ska nu upp i lokala förhandlingar'

Idag den 24 mars klockan 10.00 har våra förtroendemän inom kommunsektorn och den privata utbildningssektorn lämnat in en anhållan om lokala förhandlingar för ersättning för det merarbete och ökade ansvar som coronapandemin orsakat utbildningspersonalen. Det kan till exempel röra sig om en engångsersättning eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Läs mera om '7 aktuella frågor och svar om den aktuella distansundervisningsperioden (och lite till)  '

Smittspridningen av coronaviruset är på fler håll i landet mycket besvärlig och regeringen har därför rekommenderat distansundervisning för högklasserna och utbildningar på andra stadiet från och med 8.3.2021. I flera regioner är det alltså undantagsarrangemang som gäller igen.

Läs mera om '"Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen" '

Regeringens rekommendation om distansundervisning i slutet av förra veckan har lett till osäkra regioner och kaos i kommunikationen till skolor och hem. Ett år med pandemin har gått och man skulle förvänta sig mer av myndigheterna nu. Det borde finnas beredskap för snabba beslut och tydlig kommunikation. Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen för en redan sårbar skola och påfrestande skolvardag, skriver FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.